De praktijk | Samenwerking


Huisartsengroep
Samen met Huisartsen Gezondheidscentrum Achtse Barrier  vormen wij een huisartsengroep (HAGRO). Daarin stemmen we onze activiteiten af, we scholen samen na en organiseren samen de ketenzorg (zie elz’) voor onze patiënten.

Eerstelijns Zorg Achtse Barrier (elz')
Als de zorg voor bepaalde groepen chronische patiënten heel precies wordt afgesproken en afgestemd tussen alle betrokken zorgverleners, is er sprake van ketenzorg. Binnen de Achtse Barrier lopen ketenzorgprogramma’s voor patiënten met diabetes, astma, COPD, depressie, angststoornissen, osteoporose, urine–incontinentie, hart- en vaatziekten en overgewicht bij kinderen. 
Onder de naam elz’ (EersteLijnsZorg) Achtse Barrier werken we niet alleen samen met onze partners uit ons Medisch Centrum, maar ook met de partners van het Gezondheidscentrum Achtse Barrier; Huisartsen, Fysiotherapie Achtse Barrier, consultatiebureau, wijkverpleegkundigen of een diëtiste van ZuidZorg, Mediq-apotheek Achtse Barrier of de Tandartsen. De kwaliteit van de ketenzorgprogramma’s wordt jaarlijks gemeten en besproken met de zorgverzekeraars.

Klik hier voor alle zorgverleners waarmee wij samenwerken.
 
De Ondernemende Huisarts
Onze huisartsenpraktijk maakt deel uit van de zorggroep De Ondernemende Huisarts (DOH). Dat zijn dertien grotere groepspraktijken in Eindhoven, Son, Geldrop, Heeze en Oirschot, die volgens dezelfde filosofie nauw met elkaar samenwerken. De DOH-praktijken hebben als eersten in Nederland het NHG-kwaliteitskeurmerk voor huisartsen gekregen. Gezamenlijk doen wij een aantal projecten om onze huisartsenzorg verder te verbeteren
 
Ziekenhuizen
Onze praktijk werkt ook nauw samen met de specialisten van het Catharina-ziekenhuis en het Maxima Medisch Centrum.
Wij verwijzen naar de ziekenhuizen in de regio via Zorgdomein. Vanuit onze spreekkamer maken wij via de computer rechtstreeks een afspraak op het spreekuur van een specialist. We kunnen daarbij samen met u de wachttijden in de verschillende ziekenhuizen vergelijken. En we kunnen zogenaamde combinatieafspraken maken. Daarbij worden de benodigde ziekenhuisonderzoeken en het afsluitende gesprek met de specialist direct achter elkaar gepland. Dat spaart u tijd en het maakt de wachtlijsten korter. Ook onze verwijsbrief gaat elektronisch naar het ziekenhuis.

Universiteit Medisch Centrum St. Radboud
Onze praktijk is verbonden met het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen en maakt deel uit van het netwerk van Nijmeegse Universitaire Huisartspraktijken (NUHP). Als NUHP-praktijk verzorgen wij onderwijs en stages voor medisch studenten en huisartsen in opleiding. Verder doen we regelmatig mee aan wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor zullen we soms uw medewerking vragen. Uiteraard staat het u vrij om wel of niet deel te nemen.


Nieuws en mededelingen
Inloopspreekuur assistentes
Geplaatst: 6 februari 2018
Tijdens de schoolvakanties vervalt (gedeeltelijk) het inloopspreekuur ivm verminderde bezetting.

Lees meer
Aanpassing bereikbaarheid praktijk
Geplaatst: 6 februari 2018
In verband met administratieve taken van de assistentes is de praktijk op dinsdag t/m vrijdag tussen 14.00-15.00uur alleen voor spoed te bereiken.

Lees meer
Telefonische triage door assistentes
Geplaatst: 6 februari 2018
Uit de recente patiënten-enquête kwam naar voren dat er soms onduidelijkheid bestaat over de functie van de triage door de assistente aan de telefoon. Dit willen we graag aan u uitleggen:

Lees meer