De praktijk | Samenwerking


Huisartsengroep
Samen met Huisartsen Gezondheidscentrum Achtse Barrier  vormen wij een huisartsengroep (HAGRO). Daarin stemmen we onze activiteiten af, we scholen samen na en organiseren samen de ketenzorg (zie elz’) voor onze patiënten.

Eerstelijns Zorg Achtse Barrier (elz')
Als de zorg voor bepaalde groepen chronische patiënten heel precies wordt afgesproken en afgestemd tussen alle betrokken zorgverleners, is er sprake van ketenzorg. Binnen de Achtse Barrier lopen ketenzorgprogramma’s voor patiënten met diabetes, astma, COPD, depressie, angststoornissen, osteoporose, urine–incontinentie, hart- en vaatziekten en overgewicht bij kinderen. 
Onder de naam elz’ (EersteLijnsZorg) Achtse Barrier werken we niet alleen samen met onze partners uit ons Medisch Centrum, maar ook met de partners van het Gezondheidscentrum Achtse Barrier; Huisartsen, Fysiotherapie Achtse Barrier, consultatiebureau, wijkverpleegkundigen of een diëtiste van ZuidZorg, Mediq-apotheek Achtse Barrier of de Tandartsen. De kwaliteit van de ketenzorgprogramma’s wordt jaarlijks gemeten en besproken met de zorgverzekeraars.

Klik hier voor alle zorgverleners waarmee wij samenwerken.
 
De Ondernemende Huisarts
Onze huisartsenpraktijk maakt deel uit van de zorggroep De Ondernemende Huisarts (DOH). Dat zijn dertien grotere groepspraktijken in Eindhoven, Son, Geldrop, Heeze en Oirschot, die volgens dezelfde filosofie nauw met elkaar samenwerken. De DOH-praktijken hebben als eersten in Nederland het NHG-kwaliteitskeurmerk voor huisartsen gekregen. Gezamenlijk doen wij een aantal projecten om onze huisartsenzorg verder te verbeteren
 
Ziekenhuizen
Onze praktijk werkt ook nauw samen met de specialisten van het Catharina-ziekenhuis en het Maxima Medisch Centrum.
Wij verwijzen naar de ziekenhuizen in de regio via Zorgdomein. Vanuit onze spreekkamer maken wij via de computer rechtstreeks een afspraak op het spreekuur van een specialist. We kunnen daarbij samen met u de wachttijden in de verschillende ziekenhuizen vergelijken. En we kunnen zogenaamde combinatieafspraken maken. Daarbij worden de benodigde ziekenhuisonderzoeken en het afsluitende gesprek met de specialist direct achter elkaar gepland. Dat spaart u tijd en het maakt de wachtlijsten korter. Ook onze verwijsbrief gaat elektronisch naar het ziekenhuis.

Universiteit Medisch Centrum St. Radboud
Onze praktijk is verbonden met het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen en maakt deel uit van het netwerk van Nijmeegse Universitaire Huisartspraktijken (NUHP). Als NUHP-praktijk verzorgen wij onderwijs en stages voor medisch studenten en huisartsen in opleiding. Verder doen we regelmatig mee aan wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor zullen we soms uw medewerking vragen. Uiteraard staat het u vrij om wel of niet deel te nemen.


Nieuws en mededelingen
Begrenzing van ons praktijkgebied
Begrenzing van ons praktijkgebied
Geplaatst: 27 februari 2019
Om onze zorgtaken goed te kunnen uitvoeren heeft onze praktijk een begrensd verzorgingsgebied dat zich beperkt tot de postcodes 5624 tot en met 5629.

Lees meer
Samen actief voor gezondheid, daar wordt iedereen beter van. Doe je mee?
Samen actief voor gezondheid, daar wordt iedereen beter van. Doe je mee?
Geplaatst: 30 januari 2019
Wil jij actief aan de slag met en voor jouw gezondheid en welzijn? Dan sta je er niet alleen voor. Want Huisartsenpraktijk Artois staat je graag bij met raad en daad samen met het samenwerkingsverband van elz’ (eerstelijns zorg Achtse Barrier) en alle overige (welzijns)organisaties in de wijk.

Lees meer
Wij gaan wandelen, ga je mee? Dan lopen we samen.
Wij gaan wandelen, ga je mee? Dan lopen we samen.
Geplaatst: 22 januari 2019
Structureel wekelijks wandelen in het teken van positieve gezondheid!

Lees meer