Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Zorggroep DOH

Zorggroep DOH

Samenwerkingen binnen zorggroep

Zorggroep DOH

DOH organiseert de samenwerking tussen uw huisartspraktijk en de andere zorgaanbieders, waaronder fysiotherapiepraktijken, diëtisten, psychologen, medisch specialisten, podotherapeuten, pedicures en diagnostische centra. DOH sluit met al deze partijen contracten over ieders bijdrage aan de zorg in het zorgprogramma en over de samenwerking tussen de zorgverleners. In deze samenwerking met andere gespecialiseerde zorgaanbieders wordt kwalitatief hoogwaardige zorg aangeboden aan ongeveer 130.000 patiënten. Al deze zorgaanbieders houden zich aan de regels waaraan goede zorg volgens de NHG-zorgstandaard moet voldoen.

DOH en SGE vormen sinds 1 januari 2023 één nieuwe organisatie: Stroomz
De huisartsenorganisatie DOH en de multidisciplinaire eerstelijnsorganisatie SGE bundelen al geruime tijd de krachten. Daarom zetten DOH en SGE de stap naar één nieuwe organisatie: samen staan we sterker.

Het jaar 2023 zal gebruikt worden om de nieuwe naam en nieuwe uitstraling overal door te voeren. 

DOH + SGE = meer kennis én ervaring
In de nieuwe organisatie zal de kennis en de ervaringen nog breder gedeeld worden. Belangrijke onderwerpen (zoals toegankelijk zijn voor patiënten, aantrekkelijk zijn voor professionals en samen krachtig zijn in de regio) worden gezamenlijk aangepakt.
Oftewel; een regio waarin zorg toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar is én blijft voor inwoners. En waarin professionals graag willen werken.